VNPT eCabinet For Chromebook

VNPT eCabinet logo

Download VNPT eCabinet app on your chrome device & browser. Read The Guideline To install & Use VNPT eCabinet On Chrome Device

Operating System: Chromebook, Windows, Mac, Linux

Application Category: Business

Price: Free

Rating: 0 stars based on 0 reviews

VNPT eCabinet

VNPT eCabinet Chromebook App Download

Download VNPT eCabinet For Chromebook

How To Download VNPT eCabinet On Chromebook

If you're looking to Download VNPT eCabinet on your Chromebook laptop Then read the following guideline.

1. Các tính năng nổi bật : - Điều hành cuộc họp - Họp trực tuyến từ xa - Lịch công tác : đơn vị, cá nhân, gần nhất - Quản lý tài liệu : tài liệu cuộc họp, tham khảo, quản lý tài liệu cá nhân, chia sẻ tài liệu cá nhân - Tương tác giữa các thành viên trong cuộc họp : biểu quyết, lấy ý kiến, trao đổi cá nhân - nhóm, ghi chú tài liệu. - Quản trị : phiên họp, phòng họp/ vị trí ngồi, đăng ký phát biểu, phát biểu, biểu quyết. 2. Lợi ích mang lại : - Góp phần thay đổi mạnh mẽ nhận thức của người đứng đầu các cấp, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để xây dựng thành công Chính quyền điện tử. - Tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành của UBND Thành phố. - Giảm tối đa thời gian họp và nâng cao chất lượng cuộc họp của UBND Thành phố , sở ngành, quận huyện và các đơn vị. - Giảm số cuộc họp tại các cấp chính quyền để tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách. - Rút ngắn thời gian thảo luận trực tiếp tại phiên họp các cấp - Giảm tối đa văn bản giấy sử dụng trong các cuộc họp, giảm chi phí, thời gian, nhân lực in ấn, sao chụp, phát hành, tiếp nhận văn bản giấy. - Cùng với việc quyết liệt áp dụng văn bản điện tử, tiến tới Văn phòng không giấy tờ và góp phần đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới nền kinh tế số, xã hội số.

Screenshots

keyboard_arrow_up