Giao Viec For Chromebook

Giao Viec logo

Download Giao Viec app on your chrome device & browser. Read The Guideline To install & Use Giao Viec On Chrome Device

Operating System: Chromebook, Windows, Mac, Linux

Application Category: Business

Price: Free

Rating: 0 stars based on 0 reviews

Giao Viec

Giao Viec Chromebook App Download

Download Giao Viec For Chromebook

How To Download Giao Viec On Chromebook

If you're looking to Download Giao Viec on your Chromebook laptop Then read the following guideline.

1. Các tính năng nổi bật: - Giao việc, nhận việc - Quản lý công việc giao và nhận - Nhắc nhở công việc qua nhiều kênh khác nhau dành cho người Giao việc và Người nhận việc cũng có thể cấu hình nhắc việc tự động hàng ngày. - Thống kê công việc bằng Chatbot - Cấu hình lịch cá nhân 2. Lợi ích mang lại - Giao diện đơn giản, dễ sử dụng; - Giao việc và nhận việc mọi lúc mọi nơi; - Công việc giao và nhận rõ ràng và minh bạch; - Hoàn thành công việc đúng thời hạn do chức năng nhắc việc thông minh; - Bảo mật cho người dùng với nhiều hình thức đăng nhập ứng dụng ngoài hình thức đăng nhập mã OTP được cung cấp qua SMS.

Screenshots

keyboard_arrow_up