vnEdu Teacher For Chromebook

vnEdu Teacher logo

Download vnEdu Teacher app on your chrome device & browser. Read The Guideline To install & Use vnEdu Teacher On Chrome Device

Operating System: Chromebook, Windows, Mac, Linux

Application Category: Education

Price: Free

Rating: 2.33333 stars based on 3 reviews

vnEdu Teacher

vnEdu Teacher Chromebook App Download

Download vnEdu Teacher For Chromebook

How To Download vnEdu Teacher On Chromebook

If you're looking to Download vnEdu Teacher on your Chromebook laptop Then read the following guideline.

vnEdu Teacher là ứng dụng tiện ích dành cho giáo viên trên hệ sinh thái Mạng Giáo dục Việt nam - vnEdu. Ứng dụng cho phép giáo viên thực hiện nhanh các tác vụ quan trọng 24/7 mọi lúc mọi nơi như: - Quản lý nhập điểm, nhận xét (bằng bàn phím hoặc giọng nói) - Quản lý điểm danh - Quản lý thông tin học sinh - Quản lý lịch báo giảng - Quản lý thời khóa biểu - Bảo vệ các tác vụ quan trọng bằng mã khóa bí mật. - Nhận và gửi các tin nhắn Điều hành và tin nhắn Sổ liên lạc. - Quản lý sổ đầu bài - Quản lý điểm danh thông minh - Và nhiều tính năng hữu ích khác sẽ được cập nhật định kỳ trong thời gian tới. Hotline CSKH: 18001260 Email: [email protected]

Screenshots

keyboard_arrow_up