VNPT Check For Chromebook

VNPT Check logo

Download VNPT Check app on your chrome device & browser. Read The Guideline To install & Use VNPT Check On Chrome Device

Operating System: Chromebook, Windows, Mac, Linux

Application Category: Utilities

Price: Free

Rating: 5 stars based on 2 reviews

VNPT Check

VNPT Check Chromebook App Download

Download VNPT Check For Chromebook

How To Download VNPT Check On Chromebook

If you're looking to Download VNPT Check on your Chromebook laptop Then read the following guideline.

VNPT Check có thể giúp người tiêu dùng kiểm tra và xác thực nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm bằng cách quét mã QRCode được in trên các sản phẩm có sử dụng xác thực bằng mã QRCode do VNPT cung cấp. Những lợi ích cung cấp tới người dùng và doanh nghiệp: - Kiểm tra và xác thực nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. - Tạo cộng đồng thông tin chia sẻ sản phẩm, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất quảng bá. - Tạo kênh quảng cáo, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng. - Hỗ trợ chứng minh, quảng bá quyền sở hữu sản phẩm. - Bảo vệ quyền lợi nhà sản xuất chính hãng. - Ngăn làm giả, làm nhái sản phẩm của các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo niềm tin với khách hàng. - Tạo công đồng kết nối daonh nghiệp và người tiêu dùng. VNPT Check- Chứng minh thư của sản phẩm.

Screenshots

keyboard_arrow_up