MEG For Chromebook

MEG logo

Download MEG app on your chrome device & browser. Read The Guideline To install & Use MEG On Chrome Device

Operating System: Chromebook, Windows, Mac, Linux

Application Category: Utilities

Price: Free

Rating: 0 stars based on 0 reviews

MEG

MEG Chromebook App Download

Download MEG For Chromebook

How To Download MEG On Chromebook

If you're looking to Download MEG on your Chromebook laptop Then read the following guideline.

Tổng đài MEG là một giải pháp toàn diện của VinaPhone, dựa trên nền tảng mạng di động, nhằm cung cấp dịch vụ Tổng đài di động cho khách hàng doanh nghiệp. Doanh nghiệp khi đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được khai báo một số tổng đài di động (số hotline), nhằm sử dụng cho tất cả các liên lạc liên quan đến doanh nghiệp đó, bao gồm cả thoại và SMS. Mỗi số thuê bao di động của nhân viên sẽ được khai báo như một số máy lẻ để kết nối vào hệ thống tổng đài MEG của doanh nghiệp đó. Ứng dụng MEG giúp các thành viên có thể thao tác, sử dụng dịch vụ của tổng đài dễ dàng và nhanh chóng. Chức năng chính: - Gọi trong danh bạ - Gọi đồng nghiệp - Gọi khách hàng - Khởi tạo thoại hội nghị

Screenshots

keyboard_arrow_up