VNPT iOffice For Chromebook

VNPT iOffice logo

Download VNPT iOffice app on your chrome device & browser. Read The Guideline To install & Use VNPT iOffice On Chrome Device

Operating System: Chromebook, Windows, Mac, Linux

Application Category: Productivity

Price: Free

Rating: 1.66667 stars based on 3 reviews

VNPT iOffice

VNPT iOffice Chromebook App Download

Download VNPT iOffice For Chromebook

How To Download VNPT iOffice On Chromebook

If you're looking to Download VNPT iOffice on your Chromebook laptop Then read the following guideline.

"Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp là một trong những ứng dụng thông tin quan trọng hiện đang được quan tâm hàng đầu trong các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay. VNPT-iOffice là ứng dụng trao đổi thông tin, điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động hành chính của một đơn vị, trong đó việc xử lý và theo dõi quy trình xử lý văn bản đóng vai trò quan trọng. Các chức năng của ứng dụng được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp của một cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm: - Quản lý văn bản - Quản lý công việc - Quản lý lịch đơn vị - Quản lý thư mời Phạm vi và đối tượng phục vụ của ứng dụng là các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp thường xuyên tiếp nhận, xử lý, phát hành khối lượng lớn các công văn, giấy tờ, công việc chính vì thế ứng dụng VNPT iOffice là giải pháp trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý công văn, văn bản, hồ sơ công việc, giúp tạo lập một môi trường điều hành tác nghiệp điện tử mọi lúc, mọi nơi."

Screenshots

keyboard_arrow_up