TienGiangS For Chromebook

TienGiangS logo

Download TienGiangS app on your chrome device & browser. Read The Guideline To install & Use TienGiangS On Chrome Device

Operating System: Chromebook, Windows, Mac, Linux

Application Category: Productivity

Price: Free

Rating: 4 stars based on 4 reviews

TienGiangS

TienGiangS Chromebook App Download

Download TienGiangS For Chromebook

How To Download TienGiangS On Chromebook

If you're looking to Download TienGiangS on your Chromebook laptop Then read the following guideline.

Ứng dụng cho phép người dân tra cứu các tiện ích cơ bản như: Thủ tục hành chính, hồ sơ y tế, quan trắc môi trường, đất đai,... Ngoài ra, người dân có thể tạo phản ánh trên ứng dụng cho chính quyền xử lý và theo dõi tiến độ cũng như hiệu quả công việc của chính quyền.

Screenshots

keyboard_arrow_up