VNPT GoMeet For Chromebook

VNPT GoMeet logo

Download VNPT GoMeet app on your chrome device & browser. Read The Guideline To install & Use VNPT GoMeet On Chrome Device

Operating System: Chromebook, Windows, Mac, Linux

Application Category: Productivity

Price: Free

Rating: 0 stars based on 0 reviews

VNPT GoMeet

VNPT GoMeet Chromebook App Download

Download VNPT GoMeet For Chromebook

How To Download VNPT GoMeet On Chromebook

If you're looking to Download VNPT GoMeet on your Chromebook laptop Then read the following guideline.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT: - Họp trực tuyến tiện lợi mọi lúc mọi nơi - Âm thanh, hình ảnh chia sẻ đẹp rõ ràng. - Thao tác bảng tiện lợi cho người thuyết trình - Quản trị cuộc họp accept hay kich off thành viên - Ghi chú nội dung cuộc họp dễ dàng đầy đủ, hữu ích để làm biên bản họp - Cảnh báo kết nối mạng cho thiết bị đầu cuối. - LayOut đẹp có thể thay đổi theo ý thích người sử dụng - Ghi âm, ghi hình đầy đủ, tiện ích để xem lại về sau. - Quản lý danh bạ người tham gia họp - Gửi email, sms mời họp. BẢO MẬT, GIAO DIỆN THÂN THIỆN DỄ SỬ DỤNG - Hệ thống có server đặt tại IDC tiêu chuẩn Teir 3 đảm bảo bảo mật. - Giao diện thiết kế thân thiện, người dùng dễ sử dụng. LỜI KẾT Với Hệ thống hội họp trực tuyến VNPT GoMeet, người dùng có thêm một công cụ tiện ích phục vụ công việc, đặc biệt trong thời điểm hiện nay khi mà sự tiếp xúc người với người cần sự hạn chế. Hệ thống này không chỉ tiện ích cho nhân viên họp nhóm trao đổi ý tưởng mà còn hỗ trợ đội ngũ lãnh đạo gặp mặt nhân viên để chỉ đạo ra quyết định nhanh chóng vượt qua mọi khoảng cách.

Screenshots

keyboard_arrow_up