Sổ tay Đảng viên VNPT For Chromebook

Sổ tay Đảng viên VNPT logo

Download Sổ tay Đảng viên VNPT app on your chrome device & browser. Read The Guideline To install & Use Sổ tay Đảng viên VNPT On Chrome Device

Operating System: Chromebook, Windows, Mac, Linux

Application Category: Utilities

Price: Free

Rating: 0 stars based on 0 reviews

Sổ tay Đảng viên VNPT

Sổ tay Đảng viên VNPT Chromebook App Download

Download Sổ tay Đảng viên VNPT For Chromebook

How To Download Sổ tay Đảng viên VNPT On Chromebook

If you're looking to Download Sổ tay Đảng viên VNPT on your Chromebook laptop Then read the following guideline.

Ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử cho phép các Đảng viên tiếp cận các thông tin từ Chi/Đảng bộ một cách nhanh chóng, giúp Chi/Đảng bộ tổ chức các cuộc họp sinh hoạt Đảng theo đúng Hướng dẫn số 12-BTCTW. Bên cạnh đó còn là nơi để Đảng viên tự quản lý các thông tin cá nhân, tài liệu Đảng, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Nguồn: Công nghệ thông tin VNPT

Screenshots

keyboard_arrow_up