DAKNONG For Chromebook

DAKNONG logo

Download DAKNONG app on your chrome device & browser. Read The Guideline To install & Use DAKNONG On Chrome Device

Operating System: Chromebook, Windows, Mac, Linux

Application Category: Social Networking

Price: Free

Rating: 0 stars based on 0 reviews

DAKNONG-C

DAKNONG Chromebook App Download

Download DAKNONG For Chromebook

How To Download DAKNONG-C On Chromebook

If you're looking to Download DAKNONG on your Chromebook laptop Then read the following guideline.

Ứng dụng hỗ trợ người dân có kênh giao tiếp chính thức với chính quyền, xem các thông báo từ cơ quan nhà nước, nắm bắt thông tin tình hình dịch bệnh, xem thông tin tiện ích, camera giao thông, phản ánh kiến nghị, dịch vụ công, thanh toán và nhiều dịch vụ chuyên ngành khác

Screenshots

keyboard_arrow_up