ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครอง For Chromebook

ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครอง logo

Download ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครอง app on your chrome device & browser. Read The Guideline To install & Use ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครอง On Chrome Device

Operating System: Chromebook, Windows, Mac, Linux

Application Category: Education

Price: Free

Rating: 0 stars based on 0 reviews

ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครอง

ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครอง Chromebook App Download

Download ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครอง For Chromebook

How To Download ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครอง On Chromebook

If you're looking to Download ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครอง on your Chromebook laptop Then read the following guideline.

สำนักงานศาลปกครองได้พัฒนาระบบ ALL Cloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน เข้ามาศึกษาเรียนรู้คดีปกครอง ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาตนเอง องค์กร และในชีวิตประจำวัน โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ การเรียนออนไลน์ การถ่ายทอดสด สื่อการเรียนรู้ ค้นรายการหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บริการผ่านแอปพลิเคชัน ALL Cloud และเว็บไซต์ https://allcloud.admincourt.go.th

Screenshots

keyboard_arrow_up