Smart For Chromebook

Smart logo

Download Smart app on your chrome device & browser. Read The Guideline To install & Use Smart On Chrome Device

Operating System: Chromebook, Windows, Mac, Linux

Application Category: Productivity

Price: Free

Rating: 0 stars based on 0 reviews

Smart-BRVT

Smart Chromebook App Download

Download Smart For Chromebook

How To Download Smart-BRVT On Chromebook

If you're looking to Download Smart on your Chromebook laptop Then read the following guideline.

Ứng dụng di động cung cấp kênh giao tiếp duy nhất giữa người dân và chính quyền. Ứng dụng vừa có thể trực tiếp cung cấp dịch vụ, vừa đóng vai trò như là cầu nối giúp cho người dân tiếp cận, tương tác và sử dụng toàn bộ các dịch vụ mà chính quyền cung cấp như phản ánh kiến nghị, thực hiện các thủ tục hành chính, tiếp nhận các thông tin từ các cơ quan nhà nước và nhiều dịch vụ chuyên ngành khác. Ứng dụng không đại diện cho chính phủ hoặc bất kỳ tổ chức chính trị nào.

Screenshots

keyboard_arrow_up