Kiểm dịch y tế For Chromebook

Kiểm dịch y tế logo

Download Kiểm dịch y tế app on your chrome device & browser. Read The Guideline To install & Use Kiểm dịch y tế On Chrome Device

Operating System: Chromebook, Windows, Mac, Linux

Application Category: Health & Fitness

Price: Free

Rating: 0 stars based on 0 reviews

Kiểm dịch y tế

Kiểm dịch y tế Chromebook App Download

Download Kiểm dịch y tế For Chromebook

How To Download Kiểm dịch y tế On Chromebook

If you're looking to Download Kiểm dịch y tế on your Chromebook laptop Then read the following guideline.

- Ứng dụng “Kiểm dịch y tế” cung cấp công cụ đến người dùng thông báo tình trạng dịch bệnh của người dùng đến các sở y tế các cấp các nghành có liên quan - Cho phép người dùng sử dụng smart phone chụp ảnh tờ khai về tình trạng dịch bệnh và gửi về hệ thống kiểm định

Screenshots

keyboard_arrow_up